yangenqi  (姓名: 杨恩祺)

分享 订阅

如果您认识yangenqi,可以给TA留个言,或者打个招呼,或者添加为好友。
成为好友后,您就可以第一时间关注到TA的更新动态。

加为好友


个人资料

» 查看全部个人资料

全部 日志

 • 02-03 12:49 新年礼物

                             2016年2月3日。          星期
 • 02-03 08:35 滑冰

                       2016年2月2日。             星期二。  
 • 09-17 19:19 写作文

 • 09-04 18:29 观看阅兵仪式

             今天爸爸妈妈要带我去了我的奶奶家,爸爸把车开的很快,就怕错过了阅兵仪式。到了奶奶家,打开电视机正好开始播放了。
 • 09-04 08:05 观看阅兵仪式

全部 留言板

» 更多留言